Banner chính

Tư vấn về giá đất bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

Huyện Phổ yên Tỉnh Thái nguyên lên thị xã từ ngày 15 tháng 5 năm 2015, cuối năm 2014 UBND Tỉnh Thái nguyên có chủ trương lấy đất của dân lập khu tái định cư nhưng đến ngày 02 tháng 6 năm 2015 ( sau ngày lên thị xã) UBND xã mới họp dân phổ biến chính sách và hướng dân đền bù theo giá quy định của Tỉnh cho Huyện Phổ Yên. Vậy cho tôi hỏi giá đền bù đó có còn phù hợp không

Tư vấn về giá đất bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

Huyện Phổ yên Tỉnh Thái nguyên lên thị xã từ ngày 15 tháng 5 năm 2015, cuối năm 2014 UBND Tỉnh Thái nguyên có chủ trương lấy đất của dân lập khu tái định cư nhưng đến ngày 02 tháng 6 năm 2015 ( sau ngày lên thị xã) UBND xã mới họp dân phổ biến chính sách và hướng dân đền bù theo giá quy định của Tỉnh cho Huyện Phổ Yên. Vậy cho tôi hỏi giá đền bù đó có còn phù hợp không
Trả Lời: Công ty Luật Minh Gia xin được tư vấn cho bạn như sau:
 

Điều 74 Luật đất đai 2013 quy định nguyên tắc bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất
 
2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất”.
Điều 114. Luật đất đai 2013 quy định Bảng giá đất và giá đất cụ thể
 
3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá đất cụ thể. Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức việc xác định giá đất cụ thể. Trong quá trình thực hiện, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh được thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất để tư vấn xác định giá đất cụ thể.
 
Việc xác định giá đất cụ thể phải dựa trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai; áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp. Căn cứ kết quả tư vấn xác định giá đất, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh trình Hội đồng thẩm định giá đất xem xét trước khi trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định.
 
Hội đồng thẩm định giá đất gồm Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm Chủ tịch và đại diện của cơ quan, tổ chức có liên quan, tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất.
 
4. Giá đất cụ thể được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:
 
a) Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân. Tính tiền thuê đất đối với đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất, vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân;
 
b) Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức mà phải nộp tiền sử dụng đất;
 
c) Tính tiền thuê đất đối với trường hợp Nhà nước cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất;
 
d) Tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước mà doanh nghiệp cổ phần sử dụng đất thuộc trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; tính tiền thuê đất đối với trường hợp doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm;
 
đ) Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.
 
5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
 
Theo quy định trên thì trong trường hợp của bạn việc bồi thường sẽ được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do UBND cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất (khoản 2 điều 74)
 
Nếu không đồng ý với quyết định bồi thường của UBND tỉnh bạn có thể khiếu nại quyết định thu hồi đất theo điều 7 Luật khiếu nại năm 2011
 
Trân trọng:

Phần mềm quảng cáo facebook Autoshare
Khuyến mại lớn dự án hải an center trong tháng 4
Bất động sản xuyên mộc - vũng tàu

友情链接:代孕 武汉代孕 捐卵 武汉代孕 代孕 代孕 武汉代孕 代孕

代孕|北京代孕|武汉代孕|代孕|武汉代孕|深圳代孕|武汉代孕|代孕|武汉代孕|代孕| 捐卵 |代孕网|武汉代孕|武汉代孕|捐卵| 武汉代孕|代孕|代孕|代孕网 |武汉代孕 | 广州代孕 |捐卵|上海代孕|代孕公司|武汉代孕|武汉代孕 | 捐卵|代孕中介|代孕