Banner chính

Các quy định về quỹ đất công ích

Việc để lại một quỹ đất không quá 5% đất nông nghiệp để sử dụng cho nhu cầu công ích của các địa phương là quy định lần đầu tiên được đề cập trong Luật đất đai năm 1993 tại Điều 45

Các quy định về quỹ đất công ích

Việc để lại một quỹ đất không quá 5% đất nông nghiệp để sử dụng cho nhu cầu công ích của các địa phương là quy định lần đầu tiên được đề cập trong Luật đất đai năm 1993 tại Điều 45. Sau hơn 10 năm thực hiên các Ty định của pháp luật đất đai về việc để lại quỹ đất công ích 5% cho xã (còn gọi là quỹ đất dự phòng), những địa phương có đất công ích đã giải quyết tốt việc cải tạo và chỉnh trang cơ sở hạ tầng nông thôn làm đổi mới bộ mặt nông thổn, tạo điều kiện thuận lợi cho chính quyền cơ sơ trong việc xã hội hoá các lĩnh vực văn hoá, y tế, giáo duc thể dục thể thao ở nông thôn.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc hình thành, quản lý và sử dụng quỹ đất này rất khác nhau giữa miền Nam và miền Bắc, giữa đồng bằng và miền núi.
Đặc biệt quỹ đất công ích không dược thi hành ở vùng đồng bằng sông cửu Long, miền Đông Nam bộ và Tây Nguyên, trong quản lý đất đai ở đây hầu như không có khái niệm về quỹ đất công ích. Vì vậy, các tỉnh này gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai các chương trình xã hội. Mặt khác, do quản lý lỏng lẻo nên có sự khác nhau giữa quỹ đất công ích trên thực tế và quỹ đất trên giấy tờ, thường quỹ đất trên thực tế nhiều hơn. Việc để lại quỹ đất công ích ở mỗi địa phương được thực hiện khác nhau. Có nơi chỉ lấy đất nông nghiệp trồng cây hàng năm để sử dụng cho quỹ đất này trong khi pháp luật quy định là lấy từ quỹ đất nông nghiệp nói chung, có nơi để quỹ đất công ích liền khoảnh, tập trung, có nơi không xác định được vị trí cụ thể mà đan xen vào diện tích đất giao ổn định cho hộ gia đình rồi tính sản lượng đổ thu quỹ. Vì vậy, người thuê đất công ích lại được sử dụng với thời hạn bằng thời hạn Nhà nước giao đất nông nghiệp. Ngoài ra, có nơi thời han thuê là một nhiệm kỳ của uy ban nhân dân xã, có nơi thời hạn thuê là 10 năm.
 
Do khắc phục những bất cập kể trên Luật đất đai nên đã quy định khá chi tiết rõ ràng về vấn đế này tại điều 72 Từ các loại đất được dùng làm nguồn cho quỹ dắt cóng ích đến các quy định cụ thể vé việc quản lý sử dụng quỹ đất này như sau:
 
_ Căn cứ vào quỹ đất, đặc điểm và nhu cầu của địa phương, mỗi xã, phường, thị trấn được lập quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích không quá 5% tổng diện tích đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thuỷ sản để phục vụ cho các nhu cầu công ích của địa phương. Đất nông nghiệp do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trả lại hoặc tặng cho quyền sử dụng cho Nhà nước, đất khai hoang, đất nông nghiệp thu hồi là nguồn để hình thành hoặc bổ sung cho quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn. Đối với những nơi đã để lại quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích vượt quá 5% thì diện tích ngoài mức 5% được sử dụng để xây dựng hoặc bồi thường khi sử dụng đất khác để xây dựng các công trình công cộng của địa phương; giao cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản tại địa phương chưa được giao đất hoặc thiếu đất sản xuất.
 
- Quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích cua xã, phường, thị trấn được sử dụng để xây dưng hoặc bồi thường khi sư dụng đất khác để xây dung các công trình công cộng của địa phương, cho hộ gia đinh, cá nhân tại địa phương thuê để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sán va được sử dụng vào các mục đích khác theo quy định của Chính phủ Tiền thu được từ việc cho thuê đất thuộc quỹ đất nóng nghiệp sử dụng vào mục đích công ích phai nộp vào ngân sách nhà nước do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn quản lý và chí dược dùng cho nhu cầu công ích của xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.
 
- Quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất quản lý sử dụng.

 

Theo quy định tại Điều 37 Luật đất dai năm 2003, ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn được quyền cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích.

Theo Hướng dẫn luật
 

Phần mềm quảng cáo facebook Autoshare
Khuyến mại lớn dự án hải an center trong tháng 4
Bất động sản xuyên mộc - vũng tàu

友情链接:代孕 武汉代孕 捐卵 武汉代孕 代孕 代孕 武汉代孕 代孕

代孕|北京代孕|武汉代孕|代孕|武汉代孕|深圳代孕|武汉代孕|代孕|武汉代孕|代孕| 捐卵 |代孕网|武汉代孕|武汉代孕|捐卵| 武汉代孕|代孕|代孕|代孕网 |武汉代孕 | 广州代孕 |捐卵|上海代孕|代孕公司|武汉代孕|武汉代孕 | 捐卵|代孕中介|代孕