Banner chính

Chọn tuổi xông nhà năm 2017 cho người sinh năm 1970 Canh Tuất

Chủ nhà Canh Tuất 1970 nên nhờ một trong những người có năm sinh như sau xông nhà đất: 1977; 1990; 1960; 1968; 1961; 1969; 1975; 1976; 1991.

Dưới đây là phân tích cụ thể 3 tuổi xông nhà tốt nhất với gia chủ 1970:

Người xông nhà sinh năm 1977 (Đinh Tỵ - Sa trung thổ)

- Ngũ hành của tuổi xông nhà 1977 là Thổ, của gia chủ 1970 là Kim, 2 hành này tương sinh, rất tốt

- Ngũ hành của năm nay là Hỏa, của tuổi xông nhà 1977 là Thổ, 2 hành này tương sinh, rất tốt

- Thiên can của tuổi xông nhà 1977 là Đinh không tương hợp, không xung khắc với Canh của gia chủ 1970, chấp nhận được

- Thiên can của năm nay là Đinh không tương hợp, không xung khắc với Đinh của tuổi xông nhà 1977, chấp nhận được

- Địa chi của tuổi xông nhà 1977 là Tỵ không tương hợp, không xung khắc với Tuất của gia chủ 1970, chấp nhận được

- Địa chi của năm nay là Dậu tương hợp với Tỵ của tuổi xông nhà 1977, rất tốt

Đánh giá: 17/20 (Tốt)

Người xông nhà sinh năm 1990 (Canh Ngọ - Lộ bàng thổ)

- Ngũ hành của tuổi xông nhà 1990 là Thổ, của gia chủ 1970 là Kim, 2 hành này tương sinh, rất tốt

- Ngũ hành của năm nay là Hỏa, của tuổi xông nhà 1990 là Thổ, 2 hành này tương sinh, rất tốt

- Thiên can của tuổi xông nhà 1990 là Canh không tương hợp, không xung khắc với Canh của gia chủ 1970, chấp nhận được

- Thiên can của năm nay là Đinh không tương hợp, không xung khắc với Canh của tuổi xông nhà 1990, chấp nhận được

- Địa chi của tuổi xông nhà 1990 là Ngọ tương hợp với Tuất của gia chủ 1970, rất tốt

- Địa chi của năm nay là Dậu không tương hợp, không xung khắc với Ngọ của tuổi xông nhà 1990, chấp nhận được

Đánh giá: 17/20 (Tốt)

Người xông nhà sinh năm 1960 (Canh Tý - Bịch thượng thổ)

- Ngũ hành của tuổi xông nhà 1960 là Thổ, của gia chủ 1970 là Kim, 2 hành này tương sinh, rất tốt

- Ngũ hành của năm nay là Hỏa, của tuổi xông nhà 1960 là Thổ, 2 hành này tương sinh, rất tốt

- Thiên can của tuổi xông nhà 1960 là Canh không tương hợp, không xung khắc với Canh của gia chủ 1970, chấp nhận được

- Thiên can của năm nay là Đinh không tương hợp, không xung khắc với Canh của tuổi xông nhà 1960, chấp nhận được

- Địa chi của tuổi xông nhà 1960 là Tý không tương hợp, không xung khắc với Tuất của gia chủ 1970, chấp nhận được

- Địa chi của năm nay là Dậu không tương hợp, không xung khắc với Tý của tuổi xông nhà 1960, chấp nhận được

Đánh giá: 16/20 (Tốt)

(Theo tuvisomenh)  

Phần mềm quảng cáo facebook Autoshare
Khuyến mại lớn dự án hải an center trong tháng 4
Bất động sản xuyên mộc - vũng tàu

友情链接:代孕 武汉代孕 捐卵 武汉代孕 代孕 代孕 武汉代孕 代孕

代孕|北京代孕|武汉代孕|代孕|武汉代孕|深圳代孕|武汉代孕|代孕|武汉代孕|代孕| 捐卵 |代孕网|武汉代孕|武汉代孕|捐卵| 武汉代孕|代孕|代孕|代孕网 |武汉代孕 | 广州代孕 |捐卵|上海代孕|代孕公司|武汉代孕|武汉代孕 | 捐卵|代孕中介|代孕