Banner chính

Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Mộ Đức được phê duyệt

Nhiệm vụ và dự toán Quy hoạch xây dựng vùng huyện Mộ Đức vừa được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Văn bản số 162/QĐ-UBNND.

Tổng diện tích đất quy hoạch là 214,01km2, bao gồm thị trấn Mộ Đức và 12 xã của huyện Mộ Đức (Đức Nhuận, Đức Lợi, Đức Thắng, Đức Hiệp, Đức Hòa, Đức Chánh, Đức Thạnh, Đức Minh, Đức Tân, Đức Phú, Đức Phong và Đức Lân).

Mục tiêu quy hoạch là xây dựng và phát triển huyện Mộ Đức phù hợp với vấn đề quốc phòng; bảo vệ cảnh quan môi trường, hướng tới sự phát triển mang tính bền vững; Định hướng phát triển các đô thị, cụm công nghiệp và khu dân cư nông thôn dựa trên cơ sở phân bố mạng lưới công nghiệp - đô thị một cách hợp lý, có sự đồng bộ, hiện đại về cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện cũng như vùng lân cận.

 Quy hoạch xây dựng vùng huyện Mộ Đức
Tổng diện tích đất xây dựng đô thị vùng Mộ Đức đến năm 2030
theo quy hoạch là khoảng 440ha

Việc xây dựng quy hoạch để làm cơ sở cho công tác lập quy hoạch đô thị và nông thôn, tiến hành xây dựng kế hoạch, triển khai đầu tư xây dựng trong khu vực đô thị, nông thôn và các khu chức năng khác theo quy hoạch.

Theo quy hoạch, tổng dân số đến năm 2030 rơi vào khoảng 134.000-136.000 người, trong đó, có khoảng 32.000-33.000  dân số đô thị, đô thị hóa đạt 23-24%; dân số đến năm 2040 là khoảng 143.000 - 144.000 người, trong đó, có khoảng 38.000-39.000 dân số đô thị, đô thị hóa đạt 26-27%.

Tổng diện tích đất xây dựng đô thị đến năm 2030 rơi vào khoảng 440ha, bình quân đạt khoảng 130m2/người. Tổng diện tích đất xây dựng đô thị đến năm 2040 là khoảng 487ha, bình quân khoảng 120m2/người.

Nội dung quy hoạch cần nghiên cứu gồm: Đánh giá hiện trạng về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội một cách tổng quan. Tiến hành đánh giá, rà soát công tác thực hiện các quy hoạch đã được phê duyệt. Xác định được rõ những động lực, tiền đề cho sự phát triển vùng. Đưa ra các dự báo phát triển vùng về các mặt như kinh tế, xã hội, dân số, lao động, nhu cầu về đất đai và quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động cũng như về khả năng và tỷ lệ hóa đô thị.

Cùng với đó, đưa ra được định hướng phát triển không gian vùng, định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Đồng thời, đề xuất các dự án nằm trong diện ưu tiên đầu tư, có ý nghĩa tạo lực cho sự phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xã hội và bảo vệ môi trường; thực hiện sắp xếp danh mục các dự án theo thứ tự ưu tiên, phân kỳ đầu tư, dự báo nhu cầu vốn và kiến nghị nguồn lực thực hiện dự án…

(Theo Báo Xây dựng Online)  

Phần mềm quảng cáo facebook Autoshare
Khuyến mại lớn dự án hải an center trong tháng 4
Bất động sản xuyên mộc - vũng tàu

友情链接:代孕 武汉代孕 捐卵 武汉代孕 代孕 代孕 武汉代孕 代孕

代孕|北京代孕|武汉代孕|代孕|武汉代孕|深圳代孕|武汉代孕|代孕|武汉代孕|代孕| 捐卵 |代孕网|武汉代孕|武汉代孕|捐卵| 武汉代孕|代孕|代孕|代孕网 |武汉代孕 | 广州代孕 |捐卵|上海代孕|代孕公司|武汉代孕|武汉代孕 | 捐卵|代孕中介|代孕